fbpx

Southern Brooks Community Partnerships

Brexiti projekti kohta

COVID-19 (koroonaviirus) vastus.

Käesoleval perioodil toetame kliente endiselt nii hästi kui võimalik. Pakume tuge nii telefonitsi kui ka virtuaalsete kanalite kaudu (läbi SKYPE’i / WhatsApp’i jne). Aitame klientidel mõista, kuidas taotleda EL-i püsielaniku staatust ja milline taotlus neile sobib.
Võtame endiselt vastu uusi kliente ja anname omapoolse hinnangu nende olukorrale telefoni teel või interneti vahendusel.

EL-i Püsielaniku skeemist

Ühendkuningriik lahkub EL-ist 31. detsembril 2020 (Brexit).
Brexiti ettevalmistuste raames on Ühendkuningriik loonud EL-i Püsielaniku skeemi (EUSS).

Enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust peavad Ühendkuningriigis elavad Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud taotlema EL-i püsielaniku staatust, et säilitada oma praegused õigused sotsiaalabile, tervishoiu- ning teistele teenustele ja elamiseks-töötamiseks Ühendkuningriigis.

Skeem on tasuta ja annab taotlejatele kas püsielaniku või esialgse püsielaniku staatuse.
Püsielaniku staatust saate taotleda ka siis, kui viibite hetkel välismaal.

Miks see oluline on?

Püsielaniku staatuse saamine tõendab Teie õigust:

• viibida Ühendkuningriigis kauem kui 3 kuud
• töötada
• õppida
• kasutada tervishoiusüsteemi teenuseid
• saada riiklikku pensioni
• juurdepääsu sotsiaalabile
• üürida eluaset.

Kui Te ei taotle või ei saa oma EL-i püsielaniku staatust enne tähtaega, võite ülalmainitud õigused kaotada.

Tähtajad

Ühendkuningriiki jäämise õigust tasub taotleda juba nüüd.

Käesolevaga on ametlik avalduste esitamise tähtaeg 30. juuni 2021, kuid pärast 31. detsembrit 2020 võidakse Teil paluda tõestada oma õigust teha tööd või kasutada tervishoiusüsteemi teenuseid.

Kes peaks EL-i püsielaniku staatust taotlema?

Taotluse peaksid esitama järgmiste riikide kodanikud:

  • 27 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud (Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi)
  • EMP riikide kodanikud (Island, Liechtenstein ja Norra)
  • Šveitsi kodanikud.

Lisaks peaksite taotluse esitama, kui Te ei ole EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, kuid:

  • Teie pereliige (sh järeltulija) on EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik
  • Te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, kes on varasemalt Ühendkuningriigis elanud vähemalt viis aastat ja ei ole viibinud eemal enam kui viis aastat.

Kuidas me saame aidata

Oma väljakujunenud ja uute kogukondlike ühenduste kaudu teeme koostööd Lõuna-Gloucestershire'i kogukondadega veendumaks, et abikõlblikud Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud taotlevad EL-i püsielaniku staatust enne Brexiti tähtaega.
Meie eesmärk on tagada juurdepääs Teie õigustele ka tulevikus, et Brexiti mõju Teie praegusele elukorraldusele oleks minimaalne.

Me teeme seda järgmiselt:

  • teadlikkuse tõstmine EL-i Püsielaniku staatuse skeemist kogu meie Lõuna-Gloucestershire'i võrgustiku ulatuses.
  • pakkudes individuaalselt kohandatud tuge erandkorraliste juhtumite osas, arutades Teiega läbi Brexitiga seotud mured ja tagades võimalus tulevikus oma õigusi parimal moel kaitsta.
  • kogukonna saadikute võrgustiku arendamine, et pakutav tugi jõuaks Teieni kogukonna liikme kaudu Teie eelistatud keeles.

Kui Te pole kindel, kas EL-i Püsielaniku staatuse skeem on Teile või Teie pereliikmetele asjakohane, kui soovite lisateavet, tuge või nõustaja abi taotluse esitamisel, võtke meiega ühendust.

Kui räägite võõrkeeli ja soovite toetada Lõuna-Gloucestershire'i Eurooplaste kogukonda saadikuna, pakkudes tõlketuge ja teavet EL-i Püsielaniku staatuse skeemi kohta, võtke meiega ühendust.

Korduma kippuvad küsimused

SGC logo

Projekt saab rahalist toetust Lõuna-Gloucestershire'i Nõukogult.