fbpx

Southern Brooks Community Partnerships

Dwar Il-Proġett Brexit

L-effett ta’COVID-19 (Corona Virus).

Matul dan il-perjodu, xorta se nkunu qed nghinu lill-klijenti bl-aħjar mod li nistgħu. Qeghdin noffru ghajnuna 1-2-1 fuq it-telefon kif ukoll virtwali (permezz ta’SKYPE / WhatsApp eċċ). Nkunu nistghu nghinu lill-klijenti biex jghazlu l-ahjar applikazzjoni li huma eliġibbli għal u kif japplikaw.
Xorta għadna qed nieħdu referenzi għal klijenti ġodda u nkunu qed nagħmlu valutazzjonijiet fuq it-telefon jew fuq l-internet.

Dwar l-EUSS

Ir-Renju Unit se jħalli l-UE fil-31 ta 'Diċembru 2020 (Brexit).
Bi tħejjija għall-Brexit, ir-Renju Unit ħoloq l-Iskema ta’ Saldament tal-UE (EUSS).

Qabel ma r-Renju Unit joħroġ mill-UE, iċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit huma mitluba japplikaw għall-EUSS sabiex iżommu d-drittijiet tagħhom għal servizzi ta 'benefiċċji, saħħa u biex jistghu jkomplu jghixu u jaħdmu fir-Renju Unit.

L-iskema hija bla ħlas u tagħti l-applikanti jew stat issetiljat minn qabel jew stat kostanti.

Tista' tapplika għall-iskema anke jekkqiegħed barra mill-pajjiż.

Għaliex huwa importanti?

Jekk ikollok l-istat tiegħek tkun tista’:
• toghqod fir-Renju Unit għal aktar minn tlett xhur
• tahdem fir-Renju Unit
• tistudja fir-Renju Unit
• tuża l-NHS
• titlob il-Pensjoni tal-Istat
• taccessa l-benefiċċji
• tikri post.

Jekk ma tapplikax u tirċievi l-istat tiegħek qabel ma’ tiskadi l-iskema, tista 'titlef dawn id-drittijiet.

Skadenzi

Ta 'min japplika biex tibqa' fir-Renju Unit issa.

L-iskadenza uffiċjali għall-applikazzjonijiet hija t-30 ta 'Ġunju 2021 iżda wara l-31 ta' Diċembru 2020 tista' tintalab tipprova d-dritt tiegħek biex tagħmel affarijiet bħall-impjieg jew tuża l-NHS.

Min għandu japplika?

Cittadini mill-pajjiżi hawn taht għandhom japplikaw:
• Ċittadini tas-27 pajjiż tal-UE (l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika ta 'Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, l-Olanda , Il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja u l-Isvezja),
• Ċittadini taż-ŻEE (l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja)
• Ċittadini tal-Isvizzera.

Għandek tapplika wkoll
• jekk membru tal-familja tiegħek (inkluż it-tifel / tifla) huwa ċittadin tal-UE, taż-ŻEE jew Żvizzeru,
jew
• jekk inti ċittadin tal-UE, taż-ŻEE jew Żvizzeru li qabel kont tgħix fir-Renju Unit għal mill-inqas ħames snin u ma kontx barra mill-pajjiz għal aktar minn ħames snin

Kif nistgħu ngħinuk

Permezz tal-konnessjonijiet komunitarji stabbiliti u ġodda tagħna, qed naħdmu mal-komunitajiet ta' South Gloucestershire biex niżguraw li ċittadini tal-UE li huma eliġibbli japplikaw għall-iskema ta'saldu tal-UE qabel l-iskadenza tal-Brexit.
Il-prijorità tagħna hija l-aċċess kontinwu għad-drittijiet tiegħek fil-futur, sabiex ir-residenza tiegħek ma tigiex taffettwata kemm tista’ tkun mill-Brexit.

Nagħmlu dan billi:
• iżżid l-għarfien dwar l-iskema matul in-netwerk tagħna madwar South Gloucestershire.
• Nipprovdu ghajnuna imfassal apposta għal każijiet individwali, u nitkellmu fuq it-tħassib tiegħek dwar Brexit u l-ahjar għażliet li ghandek biex tipproteġi d-drittijiet tiegħek għall-futur.
• Niżviluppaw netwerk ta'ambaxxaturi fil-komunità, sabiex jkollok l-ghajnunafil-lingwa preferita tiegħek permezz ta' membru tal-komunità.

Jekk m'intix ċert jekk l-iskema tapplikax lilek jew lill-familja tiegħek, jew tixtieq iktar informazzjoni, ghajnuna jew tixtieq tkellem ma’ xi had li jista’ jtik parir fuq il-applikazzjoni tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjawna.

Jekk titkellem lingwa ohra u tixtieq tghin il-komunità Ewropea fi’ South Gloucestershire bħala ambaxxatur tal-komunità, li tipprovdi informazzjoni u ghujnuna fit-traduzzjoni dwar l-EUSS, jekk jogħġbok ikkuntattjawna.

Mistoqsijiet Frekwenti

SGC logo

Dan il-proġett jirċievi ghajnuna finanzjarju mill-Kunsill ta’ South Gloucestershire.