fbpx

Southern Brooks Community Partnerships

O projekcie Brexit

W odpowiedzi na COVID-19 (Koronawirus).

W tym okresie nadal będziemy wspierać klientów najlepiej, jak potrafimy. Oferujemy wsparcie jeden-na-jeden przez telefon, a także połączenia internetowe (przez SKYPE / WhatsApp itp.). Pomożemy klientom w zrozumieniu do jakiej aplikacji się kwalifikują i jak złożyć wniosek.
W dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia nowych klientów i będziemy dokonywać oceny przez telefon lub internetowo.

O EUSS

Wielka Brytania opuszcza UE 31 grudnia 2020 r. (Brexit).

W ramach przygotowań do Brexitu, Wielka Brytania stworzyła Program Osiedlenia UE/EU Settlement Scheme (EUSS).

Przed opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii muszą złożyć wniosek do EUSS, aby zachować swoje obecne prawa dostępu do usług, świadczeń, opieki zdrowotnej oraz rezydowania i pracy w Wielkiej Brytanii.

Program jest bezpłatny i przyznaje wnioskodawcom status osiedleńca wstępnego lub osiedleńca.

Możesz ubiegać się o udział w programie, nawet jeśli przebywasz obecnie za granicą.

Dlaczego to jest ważne?

Uzyskanie statusu dowodzi, że masz prawo do:

 • przebywania w Wielkiej Brytanii dłużej niż 3 miesiące
  • pracy
  • studiowania
  • korzystania z NHS
  • ubiegania się o emeryturę państwową
  • uzyskania świadczeń
  • wynajęcia domu.

Jeśli nie złożysz wniosku o status i nie otrzymasz go przed upływem terminu, możesz utracić te prawa.

Terminy

Warto niezwłocznie złożyć ten wniosek by pozostać w Wielkiej Brytanii.

Oficjalny termin składania podań to obecnie 30 czerwca 2021 r., aczkolwiek już od 31 grudnia 2020 r. możesz być proszony o udowadnianie swojego prawa do takich rzeczy jak np. wykonywanie pracy lub skorzystanie z NHS.

Kto powinien się zgłosić?

Obywatele następujących krajów powinni złożyć wniosek:

• Obywatele 27 krajów UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Cypryjska, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja),
• Obywatele EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia)
• Obywatele Szwajcarii.

Powinieneś również złożyć wniosek
• jeśli członek Twojej rodziny (w tym Twoje dziecko) jest obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii,
lub
• jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, który wcześniej mieszkał w Wielkiej Brytanii przez co najmniej pięć lat i był nieobecny przez okres nie dłuższy niż pięć lat.

Jak możemy pomóc

Dzięki naszym ugruntowanym oraz nowym powiązaniom współpracujemy ze społecznościami w South Gloucestershire, aby upewnić się, że kwalifikujący się obywatele UE będą aplikować w Programie Osiedlenia UE przed terminem Brexitu.
Naszym priorytetem jest ciągły dostęp do Twoich praw w przyszłości, tak aby Brexit miał jak najmniejszy wpływ na Twoją rezydencję w Wielkiej Brytanii.

Robimy to poprzez:

 • Zwiększenie świadomości na temat programu w naszej sieci na całym obszarze South Gloucestershire.
 • zapewnienie indywidualnego wsparcia w indywidualnych przypadkach, omówienie Twoich obaw związanych z Brexitem oraz możliwości jak najlepszej ochrony Twoich praw na przyszłość.
 • tworzenie sieci ambasadorów społeczności, dzięki czemu można uzyskać wsparcie w preferowanym przez członka społeczności języku.
  Jeśli nie masz pewności, czy program dotyczy Ciebie lub Twojej rodziny, chciałbyś uzyskać więcej informacji, wsparcia lub chciałbyś, aby Twój wniosek został skierowany do doradcy w celu uzyskania bezpośredniego wsparcia, skontaktuj się z nami.

Jeśli posługujesz się drugim językiem i chciałbyś wesprzeć społeczność europejską w South Gloucestershire jako ambasador społeczności, udzielając informacji i tłumaczeń na temat EUSS, skontaktuj się z nami.

Często Zadawane Pytania

SGC logo

Projekt ten otrzymuje wsparcie finansowe od Rady South Gloucestershire (South Gloucestershire Council).