fbpx

Southern Brooks Community Partnerships

O projekte „The Brexit Project“

Reakcia v súvislosti COVID-19 (koronavírusom).

Aj počas tohto obdobia budeme pomáhať klientom čo najlepšie, ako vieme. Ponúkame individuálne poradenstvo cez telefón, ako aj cez virtuálne hovory (prostredníctvom SKYPE / WhatsApp a pod.). Budeme pomáhať klientom zorientovať sa v tom, na akú žiadosť spĺňajú podmienky a ako sa registrovať.
Naďalej prijímame odporúčania na nových klientov a robíme hodnotenia telefonicky alebo online.

O pobytovej schéme „EUSS“

Dňa 31. decembra 2020 opúšťa Spojené kráľovstvo Európsku Úniu (Brexit).

V rámci prípravy na Brexit Spojené kráľovstvo vytvorilo tzv. Pobytovú schému pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme - EUSS).

Od občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve sa požaduje, aby sa pred odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ zaregistrovali v pobytovej schéme EUSS, aby mohli naďalej využívať svoje súčasné práva na prístup k službám, sociálnym dávkam, zdravotnej starostlivosti a na pobyt a prácu v Spojenom kráľovstve.

Schéma je bezplatná a žiadateľom je udelený buď trvalý pobyt (tzv. „settled status“) alebo status pred získaním pobytu (tzv. „pre-settled status“)
O registráciu v schéme môžete požiadať, aj keď sa v súčasnosti zdržujete mimo Spojeného kráľovstva.

Prečo je to dôležité?

Získanie statusu Vás oprávňuje:
• zostať v Spojenom Kráľovstve dlhšie ako 3 mesiace
• pracovať
• študovať
• využívať zdravotnú starostlivosť (NHS)
• požiadať o dôchodok (State Pension)
• mať prístup k sociálnym dávkam
• prenajímať si miesto na bývanie

Ak nepožiadate o registráciu do schémy a nie je Vám udelený status pred stanoveným termínom, môžete o tieto práva prísť.

Termíny

O pobyt v Spojenom kráľovstve sa oplatí požiadať teraz.

Oficiálny termín, do kedy je možné podať žiadosť, je v súčasnosti 30. jún 2021. Preukázanie vášho práva napríklad na využívanie NHS alebo na prácu v Spojenom kráľovstve sa však môže od Vás vyžadovať už po 31. decembri 2020.

Kto by si mal podať žiadosť o registráciu? 

O registráciu by mali požiadať občania nasledovných krajín:
• občania 27 krajín EÚ (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko),
• občania EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko)
• občania Švajčiarska.

O registráciu by ste mali požiadať tiež,
• ak je Váš rodinný príslušník (vrátane vášho dieťaťa) občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska,
alebo
• ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, v minulosti ste žili v Spojenom kráľovstve najmenej päť rokov a boli ste mimo Spojeného kráľovstva menej ako päť rokov.

Ako Vám vieme pomôcť

Prostredníctvom našich existujúcich a nových komunitných kontaktov pracujeme s komunitami v South Gloucestershire, aby sme zabezpečili registráciu oprávnených občanov EÚ v pobytovej schémy „EUSS“ pred termínom Brexitu.
Našou prioritou je zachovanie Vášho prístupu k Vašim právam aj v budúcnosti, tak aby Váš súčasný pobyt bol čo najmenej ovplyvnený Brexitom.

Ako to dosiahneme:
• zvyšovaním povedomia o pobytovej schéme naprieč celým South Gloucestershire.
• poskytovaním individuálneho poradenstva prispôsobeného jednotlivým prípadom, porozprávaním sa o Vašich obavách z Brexitu a o najlepších možnostiach, ako zachovať Vaše práva do budúcnosti.
• rozvojom siete komunitných ambasádorov, aby sme Vám mohli pomôcť vo Vami preferovanom jazyku prostredníctvom člena komunity.
Ak si nie ste istí, či sa schéma vzťahuje na Vás alebo Vašu rodinu, chceli by ste získať viac informácií, pomoc alebo by ste sa chceli spojiť s poradcom ohľadom Vašej žiadosti, kontaktujte nás prosím.
Ak hovoríte druhým jazykom a chceli by ste podporiť európsku komunitu v South Gloucestershire ako komunitný ambasádor poskytovaním informácií o EUSS a tlmočením, kontaktujte nás prosím.

často kladené otázky

SGC logo

Tento projekt dostáva finančnú podporu od South Gloucestershire Council.